Flest eldrävar vinner

Jag använder Firefox till många olika syften. Tyvärr är detta inte helt enkelt eftersom det finns många säkerhetsrisker på webben. Dessutom vill jag som utvecklare ofta ha en ”neutral” webbläsare att testa med.

För att lösa detta har jag tre installationer av Firefox, med varsin profil och särskiljande ikon. Så här gör du för att sätta upp det.

1. Skapa profilernaSå här brukar Profile Manager se ut.

Detta gör man i Profile Manager, som man får fram genom att starta Firefox från terminalen med argumentet -p:
/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -p

Skapa de profiler du vill ha och ge dem namn så att du kan skilja dem åt. Mina profiler heter ”dev” (för utveckling), ”tillåt js” (slösurfande), och ”bank” (som jag inte gör något annat än att betala räkningar i).

2. Skapa ikonerna

Mina Firefox-ikoner

Steg två är att skapa olika ikoner för de olika profilerna. Ikonen ligger ju dock inte i profilen, utan i applikationen Firefox. Skapa därför kopior av /Applications/Firefox.app och ge dem tydligare namn – mina heter ff_dev, ff_js och ff_bank.

Öppna sedan /Applications/ff_nånting.app/Contents/Resources i terminalen. Här ligger en fil som heter firefox.icns, den innehåller ikonen i flera olika storlekar. Med kommandot sips kan vi omvandla den till en vanlig png, som kan redigeras i Gimp, Photoshop eller annan bildredigerare.

sips -s format png firefox.icns --out firefox.png

Redigera firefox.png så att den ser ut som du vill. Mina ikoner ser du till höger.

När du är nöjd med bilden behöver du konvertera den tillbaka till icns-format:
sips -s format icns firefox.png --out firefox.icns

3. Skapa alias för att starta respektive profil

Slutligen behövs ett smidigt sätt att starta respektive profil – för trots att du nu har flera installationer av Firefox, med varsin ikon, kommer alla försöka använda samma profil, och försöker du starta dem samtidigt kommer de bara säga att Firefox redan är igång.

Om du är nöjd med att starta Firefox från terminalen, är detta enkelt löst med alias i .bashrc eller .zshrc (.bashrc om du inte vet att du ändrat shell).

alias ff_dev='/Applications/ff_dev.app/Contents/MacOS/firefox -P "dev" &> /dev/null &disown'
alias ff_bank='/Applications/ff_bank.app/Contents/MacOS/firefox -P "bank" &> /dev/null &disown'

4. Starta om Finder för att bli av med cache av ikoner

Om du fortfarande ser den gamla ikonen i dockan, starta om finder genom att trycka alt+cmd+escape, välja Finder i listan och klicka på Relaunch.

cb3zyuz1nmxu