IO-prestanda i några svenska VPS-miljöer

IOPS testat med fio, randrw.

Disclaimer: dessa siffror kanske inte är rättvisande, jag kanske har använt fel inställningar för fio, jag har inte alltid testat flera gånger osv.

Leverantör r w
Adminor 101 101
Bahnhof 268 268
City Network 652 651
GleSYS 3780 3766
ipeer 1735 1720
Oderland 82 82

För jämförelse:

Maskin r w
En gammal HP-laptop med 1,8″-disk, TOSHIBA MK1229GSG 79 78
Min MBP (early 09) med en Seagate 7200rpm Momentus, ST95005620AS 439 437
En server med 2st Intel SSDSA2M040G2GC i RAID 1 3339 3336
Samma server, partition på RAID 1 på två nya western-diskar, 2 resp 3 TB 2783 2785
HP DL380 Gen8 med 2st 146GB SAS 261 261

Varför ligger GleSYS och ipeer så mycket högre än övriga?
Finns det någon leverantör som nämner IO-prestanda i sin marknadsföring?


Uppdatering: fick in testresultat från Oderland, tack nirtal.
Uppdatering: fick in testresultat från HP DL380, tack Gnitset.

Flest eldrävar vinner

Jag använder Firefox till många olika syften. Tyvärr är detta inte helt enkelt eftersom det finns många säkerhetsrisker på webben. Dessutom vill jag som utvecklare ofta ha en ”neutral” webbläsare att testa med.

För att lösa detta har jag tre installationer av Firefox, med varsin profil och särskiljande ikon. Så här gör du för att sätta upp det.

1. Skapa profilernaSå här brukar Profile Manager se ut.

Detta gör man i Profile Manager, som man får fram genom att starta Firefox från terminalen med argumentet -p:
/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -p

Skapa de profiler du vill ha och ge dem namn så att du kan skilja dem åt. Mina profiler heter ”dev” (för utveckling), ”tillåt js” (slösurfande), och ”bank” (som jag inte gör något annat än att betala räkningar i).

2. Skapa ikonerna

Mina Firefox-ikoner

Steg två är att skapa olika ikoner för de olika profilerna. Ikonen ligger ju dock inte i profilen, utan i applikationen Firefox. Skapa därför kopior av /Applications/Firefox.app och ge dem tydligare namn – mina heter ff_dev, ff_js och ff_bank.

Öppna sedan /Applications/ff_nånting.app/Contents/Resources i terminalen. Här ligger en fil som heter firefox.icns, den innehåller ikonen i flera olika storlekar. Med kommandot sips kan vi omvandla den till en vanlig png, som kan redigeras i Gimp, Photoshop eller annan bildredigerare.

sips -s format png firefox.icns --out firefox.png

Redigera firefox.png så att den ser ut som du vill. Mina ikoner ser du till höger.

När du är nöjd med bilden behöver du konvertera den tillbaka till icns-format:
sips -s format icns firefox.png --out firefox.icns

3. Skapa alias för att starta respektive profil

Slutligen behövs ett smidigt sätt att starta respektive profil – för trots att du nu har flera installationer av Firefox, med varsin ikon, kommer alla försöka använda samma profil, och försöker du starta dem samtidigt kommer de bara säga att Firefox redan är igång.

Om du är nöjd med att starta Firefox från terminalen, är detta enkelt löst med alias i .bashrc eller .zshrc (.bashrc om du inte vet att du ändrat shell).

alias ff_dev='/Applications/ff_dev.app/Contents/MacOS/firefox -P "dev" &> /dev/null &disown'
alias ff_bank='/Applications/ff_bank.app/Contents/MacOS/firefox -P "bank" &> /dev/null &disown'

4. Starta om Finder för att bli av med cache av ikoner

Om du fortfarande ser den gamla ikonen i dockan, starta om finder genom att trycka alt+cmd+escape, välja Finder i listan och klicka på Relaunch.

cb3zyuz1nmxu

IE9: begränsad bredd och white-space: nowrap funkar inte på tabellceller

När IE9 renderar tabellceller (<td>) tycker den att det är viktigare att följa instruktionen white-space än begränsningar av bredden. Även om du sätter overflow: hidden; kommer cellen expandera för att få plats med hela texten.

Den enda lösning jag har hittat är att istället ha ett block i cellen som är begränsat, för det verkar IE9 hantera korrekt. Om du till exempel har en cell som innehåller en länk, lägg begränsningen på länken istället för på cellen, och sätt display: inline-block; på länken.

Cron: Lista crontab för alla användare

for U in `cut -d : -f 1 /etc/passwd`; do sudo crontab -l -u $U; done

Kommandot crontab -l visar som bekant innehållet i crontab för den aktuella användaren. Med -u användarnamn kan man visa crontab för en annan användare, men man måste förstås köra kommandot som root då.

Om ingen användare har någon crontab kommer du bara få en lång lista som börjar såhär:
no crontab for daemon
no crontab for bin
no crontab for sys
...